SiVAS methode

SiVAS-Auriculo is een diagnose- en therapiesysteem dat haar basis vindt in drie grote geneeskundige systemen: de Westerse geneeskunde, de traditionele Chinese geneeskunde en de Ayurvedische geneeskunde uit India.

SiVAS-Auriculo

Binnen de Westerse geneeskunde gaat men uit van de materie, het stoffelijke. Ziekte wordt hierbij gezien als een afwijking van de norm (gezondheid).
Om gezondheid te bereiken zal een arts bij ziekte (fysiek of psychisch) meestal chemische (medicijnen) en fysieke ingrepen (operaties, fysiotherapie, etc.) voorschrijven of inzetten.

Binnen de traditionele Chinese geneeskunde staan energie en emotie centraal. U wordt ziek wanneer u energetisch uit balans bent. U raakt energetisch uit balans wanneer u een bepaalde emotie niet (voldoende) kunt verwerken (bijvoorbeeld verdriet of woede).

Volgens de Ayurveda wordt u ziek wanneer uw bewustzijn niet "helder" is. Hiermee wordt bedoeld dat u zich teveel met bepaalde gedachten bezig houdt. Deze gedachten vormen uw persoonlijke "bril" waardoor u naar de wereld kijkt. Voorbeelden van dit verstoorde bewust-zijn: "de wereld is een onveilige plek" , "als u voor een dubbeltje geboren bent, wordt u nooit een kwartje" , etc.
Oftewel: u ziet de wereld niet zoals ze is, maar de wereld is zoals u haar ziet!

Door middel van het SiVAS-Auriculo testsysteem kan de samenhang tussen overtuigingen (bewustzijn), emoties (energie) en lichamelijke en psychische problemen (materie) duidelijk gemaakt worden.

Hoe gaat het in zijn werk?

SiVAS staat voor "subtiele interventies met behulp van het vasculair autonoom signaal". In gewone taal houdt dit in dat de polsslag wordt gebruikt als diagnostisch instrument. De interventie (behandeling) is "subtiel", dit wil zeggen dat het zelfgenezend vermogen van het lichaam aangesproken wordt. Rondom het lichaam bevindt zich een elektromagnetisch veld, het morfogenetische veld of kortweg de aura genoemd. Dat veld draagt informatie over tal van processen die zich in het lichaam en de geest van de eigenaar afspelen. Door de pols te voelen en filters te gebruiken kan de therapeut deze processen "uitlezen". Hierdoor ontstaat inzicht in het hoe en waarom van bepaalde klachten. Auriculo betekent ooracupunctuur waarbij op basis van een Westerse diagnose therapie via het oor gegeven wordt.

Westerse Geneeskunde

Het Westerse geneeskundige model gaat uit van het idee dat de hele wereld, dus ook de mens, uiteindelijk opgebouwd is uit materie. Door de materie te begrijpen, zien we in hoe een mens functioneert en hoe ziekten ontstaan. Wat de patholoog-anatoom door de microscoop ziet, of wat in het laboratorium gemeten wordt is bepalend voor de classificering van ziekten. Ziekte is een afwijking van de norm, de therapie is gericht om die norm weer zo veel als mogelijk te bereiken. De dokter zal daarvoor chemische en fysische ingrepen gebruiken omdat de norm als zodanig is gedefinieerd. Vanuit het materialistische denkbeeld gedacht is het begrijpelijk dat energie, functie en bewustzijn worden gezien als functie of afgeleiden van de stof. Dat houdt in dat er bij een storing wordt gezocht naar een materiele achtergrond en dat die vervolgens wordt behandeld.

Chinese geneeskunde

Daarentegen staat energie centraal in het denken van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Een mens is een energetisch systeem en ziekten en kwalen zijn primair energetische storingen. De ziekteleer verschilt dan ook duidelijk met de Westerse. Energie stroomt, is in beweging, is dynamisch en energetische subsystemen staan in een evenwichtsrelatie met elkaar. Ziekte is hier geen afwijking van de norm, maar een verstoring van een evenwicht. De stof, de vorm, de materie zijn alle functies van de energie, producten van de energie dus. Elk stoffelijk probleem of het nu een tenniselleboog of rugpijn is heeft een energetische oorsprong. Door het evenwicht met kruiden en acupunctuur te herstellen kan er herstel in de vorm plaats vinden. De therapeutische interventies zijn dan ook energetisch van aard.

Indiase geneeskunde

De derde grote medische traditie tenslotte heeft zijn wortels in Zuid-Azië met als belangrijkste vertegenwoordiger de Ayurveda als traditionele geneeskunde uit India. Zij baseert zich op het bewustzijn. De wereld en de mensen zijn gematerialiseerd bewustzijn. Energie en materie zijn beide functies van het bewustzijn. Lijden en dus ook ziekten zijn inherent aan het bestaan in de vorm. Geen mens ontkomt daaraan. De oorzaak is gelegen in een persoonsgebonden oriëntatie in het bewustzijn. En de chakra’s zijn de centra via welke het bewustzijn zich manifesteren kan. De therapie richt zich op de energie en de stof als een symptomatische- op menselijke maat gesneden- behandeling, maar de oorzakelijke therapie wordt gezocht op het niveau van het bewustzijn.

De Sivas Methode

In de Sivas methode zijn de bovenstaande visies op gezondheid herkend en samengebracht in één geheel. De mens is niet alleen materie, de mens is meer dan het lichaam. Om het menselijke lichaam zijn diverse energetische velden te onderscheiden, welke overeenkomen met de uitgangspunten van het bewustzijn uit de Indiase geneeskunde, de energievelden behorende bij de Chinese organen en een fysieke energetische laag dicht bij het lichaam.

Deze drie lagen staan in een hiërarchie, zoals te zien is in de piramide. Boven in de piramide staat het bewustzijn, gevolgd door de energetische laag en de fysieke laag. 

De onderste laag is het lichaam met de geest. De buitenste/bovenste laag fungeert als aandrijfmotor voor de eronder gelegen lagen en uiteindelijk ook voor het lichaam. Alle lagen communiceren met elkaar en houden elkaar in evenwicht. Treedt er een verandering in de ene laag op dan wordt dat zo goed mogelijk gecompenseerd door een andere laag. Zo kan een verstoring in een chakra (energiecentrum in de bewustzijnslaag) lichamelijke klachten geven en omgekeerd kan een langdurige fysieke klacht uiteindelijk leiden tot een storing in een chakra.

Zoals eerder gezegd zijn deze velden in de zelfde hiërarchie als in de piramide om het lichaam aanwezig. Met de SIVAS methode worden metingen in de energievelden verricht tegelijk met het meten van veranderingen aan de pols. Dit geeft inzicht in storingen in deze velden. Door middel van samengestelde homeopatische middelen en door prikken op het oor kunnen de storingen opgelost worden.

Welke klachten kunnen behandeld worden?

Het aantal klachten dat behandeld kan worden neemt door de toepassing van de Sivas methode toe. Al was het alleen maar door het weg nemen van therapeutische blokkade’s. Vage klachten kunnen duiden op een voedingsintolerantie, welke door middel van een desensibilisatie programma weggenomen kunnen worden. Deze klachten kunnen bijvoorbeeld voor een intolerantie voor suiker zijn: licht gevoel in het hoofd, duizelingen, naar worden en flauw vallen, wisselende stemmingen, buikpijnen, depressie, moeheid, zweetaanvallen, trillerig gevoel, schimmel (candida) infecties, gewrichtspijnen, hoofdpijn, ontstekingsgevoelig . Het voert te ver om alle klachten hier te noemen. U kunt altijd bellen om te vragen of er mogelijkheden zijn om uw klachten te behandelen.

Samenvattend kan deze behandeling u helpen bij:

 • voedselintolerantie
 • pijnklachten
 • emotionele en psychosomatische klachten
 • een gevoel van algehele malaise en moeheid zonder oorzaak
 • intoxicaties (bijvoorbeeld door een virus, schimmel of vroeger doorgemaakte ziekte)
 • een slechte weerstand

Ook is het mogelijk een energetische analyse te geven die tot meer inzicht leidt op fysiek, mentaal, emotioneel en/of spiritueel gebied. Verder kunnen bijvoorbeeld vitamines e.d. uitgetest worden, waarna een persoonlijk afgestemd supplement-advies gegeven kan worden.

De behandeling zelf

De behandeling kan bestaan uit het adviseren van homeopathische en/of andere middelen (bijv. vitaminen en mineralen), het plaatsen van naalden en/of korreltjes in de oren, inzichtgevende gesprekken, massages, of een combinatie hiervan. Bij kinderen, en bij volwassenen die hiertegen bezwaar hebben, worden geen naalden gebruikt. Er zijn in de praktijk voldoende alternatieven voorhanden.

SIVAS-Acupunctuur

Acupunctuur is het met naalden opheffen van blokkades in de energiehuishouding van de mens. Door een zorgvuldige anamnese en diagnose van de pols (SiVAS polsdiagnose) wordt duidelijk welke energiebanen niet in balans zijn. Op basis hiervan worden punten gekozen die zowel de pijnklacht doen verminderen, als de oorzaak achter de klacht helpen oplossen. Dit kan in combinatie met 
SiVAS Acupunctuur kan ingezet worden bij de behandeling van:

 • alle mogelijke pijnsyndromen
 • klachten in het bewegingsapparaat (nek-, schouder- en (lage) rugpijn)
 • reumatische aandoeningen
 • fibromyalgie
 • artrose
 • pees- en gewrichtsontstekingen
 • hoofdpijn en migraine
 • aandoeningen aan de luchtwegen (verkoudheid, bij- en voorhoofdsholte ontstekingen, astma en bronchitis)
 • maag- en darmklachten
 • storingen in de functie van inwendige organen
 • gynaecologische klachten (menstruatie- en overgangsklachten, onvruchtbaarheid)
 • huidproblemen (eczeem, acne, urticaria etc.)
 • het Chronisch Vermoeidheidssyndroom
 • mensen die geplaagd worden door een depressie, burn out, nervositeit, angstgevoelens, slaapstoornissen en/of concentratieproblemen.
 • Maar ook pijnklachten die niet voldoende hebben gereageerd op andere therapiën.

Het inbrengen van de naalden is in principe pijnloos, soms kan een punt wel extra gevoelig zijn. Tijdens de behandeling kan men wel eens een vreemd, dof, warm of zwaar gevoel ervaren, dat komt dan door de energieoverdracht. De naaldjes blijven 20 tot 30 minuten zitten terwijl men ontspannen op de behandeltafel ligt.

Bron: Sivas-nu

Lentemorgen 5-4, 6903 CT Zevenaar
Email: info@riawegman.nl
Ma / Di / Do / Vr 8.00 tot 17.00 uur

Bel ons op 0316-332266
Copyright Ria Wegman 2022 - 2024  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring  |  Algemene voorwaarden
Design & development by: Timeless Design