U bent hier: Home   »   Informatie   »   Avg

Uitleg voor cliënten, ouders, verzorgers en/of bewindvoerders over de privacywetgeving AVG.

Algemene informatie AVG
Afkortingen: 
AVG = Algemene verordening gegevensbescherming
AP  = Autoriteit Persoonsgegevens
Wbp = De Wet bescherming persoonsgegevens

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. 

Doel van de nieuwe wetgeving is:
Door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacy rechten worden namelijk versterkt en uitgebreid.

Vanwege de wet AVG ben ik verplicht u voor toestemming te laten tekenen om relevante gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, zoals uw huisarts of specialist, de praktijkondersteuner of podotherapeut.

Hieronder wordt aangegeven waarvoor u toestemming geeft :

 

1.     Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven redenen, gegevens en personen/instellingen. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de medisch voetzorgverlener/ therapeut opnieuw om toestemming.

2.     De medisch voetzorgverlener/ therapeut informeert een van boven staande, over de gegevens die worden uitgewisseld en de gegevens die worden geregistreerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij uitlegt om welke specifieke gegevens het gaat en waarom deze gegevens noodzakelijk zijn om te kunnen behandelen. 

3.     Iedere bovengenoemde kan(kunnen) ervoor kiezen om geen toestemming te geven of om alleen voor bepaalde delen toestemming te geven. De medisch voetzorgverlener/ therapeut legt uit wat de gevolgen zijn voor het behandelplan als(voor bepaalde) gegevens of personen geen toestemming wordt gegeven. 

4.     Ik behoud het recht om in te zien, recht op informatie, recht op intrekken, recht om te wijzigen, recht om vergeten te worden,  recht om gegevens over te dragen of te wijzigen. In sommige gevallen zal het wijzigen van de  toestemming gevolgen hebben voor het behandelplan. De medisch voetzorgverlener/ therapeutlegt uit wat de gevolgen dan zijn voor het behandelplan. 


 Uw medisch voetzorgverlener/ therapeut

 Ria Wegman
 

 

 

Copyright 2013  |  Ria Wegman  |  Alle rechten voorbehouden
Privacy Statement  |  Webdesign & Webdevelopment: Timeless Design
Veiligheidsmelding: Ria Wegman blijft geopend onder strikte maatregelen ter verkoming en verspreiding van het COVID-19 virus.     Lees verder